Ewa Stasiak
Ewa Stasiak

Używam otwartego oprogramowania (głównie Inkscape, GIMP i Scribus); znam również dobrze Adobe Photoshop, Adobe InDesign i CorelDRAW.

I work on open source software (mainly Inkscape, GIMP and Scribus); I also know Adobe Photoshop, Adobe Indesign and CorelDRAW.
Copyright Policy